Hedef ve İlkeler

Zirveyi hedeflemek
Türkün Holding

Kurumsal stratejik planlama çalışması, bir kurumun var oluş nedenlerini ve bunu kimler için yaptığını ortaya koyan MİSYON, gelecekte ulaşmak istediği yeri anlatan VİZYON, tüm bunları gerçekleştirirken bağlı kalmayı taahhüt ettiği DEĞERLER bazında orta ve uzun vadede gerçekleştirmek istediği AMAÇLARI belirlemek bunları daha kısa vadeli HEDEFLER haline getirerek kurumun tüm kaynaklarını buna yönelik olarak harekete geçirmeyi hedefleyen bir yönetim aracıdır.

TÜRKÜN HOLDİNG, kendi kaynaklarını paydaşları olan çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, ülkesi ve ortaklarının çıkarlarına en uygun şekilde yönetmek amacıyla STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINI benimsemiştir.

Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol TÜRKÜN’ün de onayını alan MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER ışığında, Türkün Holding’in stratejik amaçlarının belirlenmesine yönelik olarak Türkün Holding ve bağlı firmaların üst düzey yöneticileri ile bir dizi toplantı düzenlenmiş ve Türkün Holding’i geleceğe taşıyacak Stratejik Alanlar, Stratejik Amaçlar ve Hedefler belirlenmiştir.

Belirlenen hedefler, Türkün Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm firmalar için ortak hedeflerdir ve her bir firma, Türkün Holding’in hedefine ulaşmasında sağlayacağı katkıyı kendi alt hedefleriyle, süreç hedefleriyle ve faaliyet planlarıyla desteklemektedir. 
 

Çöldeki kervanın lideri, sürekli değişen seraplar arasında yolunu bulabilmek için elindeki pusulayı veya gökyüzündeki yıldızların şeklini izler. Yıldızlar varılacak yer değildir, ancak bir sonraki vahaya ulaşmak için güvenilir birer kılavuzdurlar.

 

Türkün Holding, kendisini ve hizmetlerini geleceğe taşıyacak 10 adet stratejik amaç belirlemiştir. Bunlar;

 • Çalışan Niteliklerini Yükseltmek
  Türkün Holding, çalışanların eğitim ve bilgi düzeylerini arttırarak, yetkinlikleri geliştirmek üzere eğitimler gerçekleştirerek, personel verimliliğini yükselterek tüm süreçlerde etkinliği ve verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. 
   
 • Bilişim Yeteneklerini Arttırmak
  Türkün Holding, internet üzerindeki varlığını güçlendirmek üzere yeni WEB sitesini hizmete sokmuş, bu WEB sitesi üzerinden doğrudan ve dolaylı olarak başta müşteriler olmak üzere tüm paydaşlarına hizmet vermeyi hedef olarak belirlemiştir. Ayrıca e-ticaret ve e-iletişim olanaklarının daha etkin olarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
   
 • Teslimat Hizmetini Geliştirmek
  Türkün Holding, müşterilerine doğru kaliteyi, doğru miktarda, doğru fiyata ve doğru zamanda sunma felsefesinden ödün vermemektedir. Bunun için zamanında teslimat başta olmak üzere, müşteriye beklentilerinin ötesinde hizmet sunmayı hedeflemektedir.
   
 • Müşteri Memnuniyetini Arttırmak
  Müşteri, Türkün Holding’in var oluş nedenleri arasında başta gelir. Bu nedenle müşteriyi memnun etmek, Türkün Holding’in başlıca gelecek güvencesidir. Müşterinin nabzını sıklıkla tutmak, müşteriden gelen bilgileri anında ilgili süreçlere iletmek ve müşterilerin talep ve beklentilerini tüm süreçlerin doğal ve en önemli girdisi haline getirmek, müşteri odaklılığın temel gerekleridir.
   
 • Tasarım Yeteneğini Geliştirmek
  Tasarım gücü, Türkün Holding’in başlıca farklılığıdır. Bu farklılığı geliştirmek, Türkün Holding’i uluslar arası pazarda daha güçlü olmasını sağlayacak temel etkenlerden biridir. 
   
 • Üretim Teknolojilerini Geliştirmek
  Bir tasarımın hayata geçirilebilmesinin tek yolu, tasarıma uygun üretim teknolojisinin mevcudiyetidir. Türkün Holding üretim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli izlemekte ve en yeni teknolojileri kullanmak amacıyla yatırımlarını sürdürmekte kararlıdır. 
   
 • Kalite Standartlarını Geliştirmek
  Türkün Holding, ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirme felsefesi çerçevesinde analiz ederek, aksiyon planları hazırlamakta ve uygulamaktadır. Toplam Kalite anlayışı içersinde tüm süreçlerin ve süreç girdilerinin izlenmesi ve analiz edilmesi, kalitesizliklere anında müdahale edilmesi, kalıcı çözüm geliştirilmesi ve bu yolla kalitesizliklerini önüne geçilerek katle oranlarının iyileştirilmesi Türkün Holding’in temel hedefidir. 
   
 • Pazarlama Faaliyetlerini Geliştirmek
  Türkün Holding, yurt içinde ve yurt dışında pazarlama faaliyetlerini etkinleştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak müşteri temsilcilerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi, müşteri ziyaretleri ve fuar katılımlarının sonuçlarının ayrıntılı olarak analiz edilerek etkinliğinin arttırılması sağlanmaktadır. 
   
 • Marka Tanınırlığını Arttırmak
  Türkün Holding, bünyesindeki markaların tanınırlığı ve konumlandırılması konusunda reklam, sponsorluk ve benzeri uygulamalarla müşteri kitlesine daha etkin olarak ulaşmayı hedeflemektedir. 
   
 • Farklı Sektörlerdeki Yatırım İmkanlarını Araştırmak
  Türkün Holding, halen faaliyet gösterdiği tekstil, yatçılık, vb. alanlarında etkinliğini arttırmanın yanı sıra, Türkün Holding’in geleceğini güvence altına almak amacıyla gelişen sektörlere yatırım yapmak konusunda araştırmalarını sürdürmektedir.
Zirveyi hedeflemek…
Türkün Holding
Shopping Cart